คือ เครื่องหมาย "มากกว่า น้อยกว่า " ใน taskbar ลางขวามันไม่มี ทำไงหว่า

(1/1)

kukkuk:
คือ เครื่องหมาย "มากกว่า น้อยกว่า " ใน taskbar ล่างขวา มันไม่มีอ่ะครับ

พอผมย่อบางโปรแกรมไปทำให้มันยาวยืดไปเลย

 :(


แก้ไขยังไงครับ

mczimum:
คลิกขวาที่ Taskbar เลือก Properties
ติ๊กถูกหน้า Hide Inactive Iocns ครับ
ตามรูป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ